Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Περί συγκέντρωσης εγκεφάλου

Μέχρι το τρίτο ή τέταρτο έτος της ηλικίας, ο
εγκέφαλος δεν είναι ικανός να αποθηκεύσει   εμπειρίες

και γεγονότα  με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τ’
ανακαλέσει συνειδητά
Κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας, σημασιολογικά δηλαδή η σημασία των λέξεων γίνεται κατανοητή ταχύτερα  από ότι η γραμματική, επειδή είναι κατανεμημένες σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου (περιοχές Wernicle και Brocal)
H αναλυτική και η διαισθητική ικανότητα είναι αποθηκευμένες σε αντίθετα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Πολύ εκλαϊκευμένα στο αριστερό η λογική, στο δεξί το συναίσθημα. Στα 4 χρόνια περίπου αρχίζει  σταδιακά η συνεργασία  ανάμεσα στις 2 πλευρές.. Το παιδί μπορεί να διαχωρίζει μεταξύ εικονικού και πραγματικού. Αναγνωρίζει πως οι άνθρωποι κάνουν διαφορετικές σκέψεις κι έχουν διαφορετικά κίνητρα , ενώ μπορεί να παίξει και το ίδιο διάφορους ρόλους
Ομοίως τα διάφορα στοιχεία της συγκέντρωσης είναι

κατανεμημένα στα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου. Το

δεξί μεριμνά για τη διατήρηση της προσοχής και για τη
σωστή αντίδραση του εγκεφάλου  σε οπτικά
ερεθίσματα σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Το αριστερό

ημισφαίριο ευθύνεται για τις έντονες αλλαγές των

στοιχείων της συγκέντρωσης . Για να μπορέσουν τα

παιδιά να συγκεντρωθούν σε κάτι για μεγαλύτερο
διάστημα πρέπει να βελτιώνεται η συνεργασία των 2
ημισφαιρίων του εγκεφάλου, ενώ παράλληλα ωριμάζει

ο νωτιαίος λοβός, η λειτουργική μνήμη και το κέντρο
σχεδιασμού του εγκεφάλου

Στα 6 χρόνια του παιδιού αρχίζει μια νέα φάση
πνευματικής ωριμότητας. Το παιδί είναι λιγότερο

παρορμητικό, μπορεί να ελέγχει καλύτερα τα
συναισθήματά του κι έχει μάθει να περιμένει.

Οι μετωπιαίοι λοβοί του διαμορφώνουν όλο και
περισσότερες διασυνδέσεις για λογική σκέψη, κριτική
ικανότητα υπολογισμό και συνετή συμπεριφορά. Αυτό
το βοηθά να συγκεντρώνεται καλύτερα και να
μαθαίνει με συγκεκριμένο στόχο.

Συγχρόνως διαμορφώνονται οι πίσω περιοχές του

εγκεφάλου, γεγονός που ενισχύει τις γλωσσικές
ικανότητες και την ικανότητα αντίληψης τω χώρων

Από το 10 έτος το παιδί έχει διαμορφώσει μια δυνατή
προσωπικότητα . Ο εγκέφαλος  έχει συγκεκριμένη

δομή, η οποία αποφασίζει  στο μέλλον αν θα 
δυσκολευτεί  ή όχι στη μάθηση
Όσο πιο πολύπλοκη και ευρεία είναι η διαμορφωμένη δομή του εγκεφάλου στην παιδική ηλικία, τόσο πιο ευέλικτη παραμένει η ικανότητα της σκέψης στην ενήλικη ζωή. (Petra Thorbirietz,2009)
Από μικρές ηλικίες πρέπει να μάθει το παιδί να βάζει
στόχους, να διδάσκεται πώς να μαθαίνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου